Zelená firma

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma, organizovaného neziskovou společností Rema. Projekt vznikl z potřeby řešit situaci, kdy v ČR není dostatek míst, kam by lidé mohli odnést vysloužilé elektrozařízení z domácností. Zároveň veřejnost neměla dostatečné informace o významu a způsobu recyklace elektrozařízení. S prudkým rozvojem technologií, například mobilních telefonů, které mají díky stálým inovacím rostoucí prodej, dochází k rychlému nárůstu s tím souvisejícího elektroodpadu. Většina těchto zařízení navíc obsahuje baterie, jejichž neekologická likvidace je velkou zátěží pro životní prostředí.

Projekt Zelená firma řeší sběr drobného elektroodpadu z domácností (prostřednictvím pracovníků společnosti) a zároveň zajišťuje likvidaci firemního elektroodpadu dle novelizace zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Do prostoru sídla naší firmy byl umístěn sběrný box, který se již utěšeně plní drobným elektroodpadem z domácností našich pracovníků. Jedná se o vysloužilé baterie, myši, klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektronické hračky a různý jiný elektroodpad, který by za normálních okolností skončil v běžném směsném odpadu. Pro obsah sběrného boxu a firemní elektroodpad je zajištěn hromadný svoz, třídění a jeho následná ekologická likvidace.

Společnost INTERPAP Office, s.r.o. získala certifikát společnosti REMA, který ji opravňuje k užívání loga a titulu Zelená firma.

Pokud byste se rádi dozvěděli více o projektu Zelená firma,, můžete navštívit jejich internetové prezentace na níže uvedených odkazech.

http://www.zelenafirma.cz

http://www.remasystem.cz/